ORGANİK HAYVANCILIK VE HAYVAN REFAHI

ORGANİK HAYVANCILIK VE
HAYVAN REFAHI

Organik hayvancılıkta hayvanların refahı ön plandadır. Hastalıkların büyük çoğunluğu hayvan refahının sağlanmamasından kaynaklanır. Bu sebeple hayvan konforuna uygun ve hijyenik kapalı alanlar kadar, geniş gezinme alanlarına sahip ortamlar da gereklidir.”

Organik hayvan beslemede su ve yemlerin kalite ve miktarı ile veriliş şekilleri çok önemlidir. Hayvanların içme suyu hijyenik bakımdan insanların içme suyu ile aynı niteliklere sahip olmalı, özellikle nitrat içeriğine dikkat edilmelidir. Hayvanların tüketebildikleri kadar ve istedikleri zaman su içebilmelerine olanak sağlanmalıdır. Genel olarak hava, su ve yem kalitesi hayvanların sağlığı için çok önemlidir.

Organik hayvansal üretimde tür seçiminde hayvanların yerel koşullara adaptasyonu, dayanma gücü, hastalıklara karşı dirençleri ve biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Organik çiftlik hayvanları, hava şartlarının elverdiği zamanlarda açık alanlara çıkarılarak otlatılmalı ve bu alanlar belirli zaman dilimleri için hazırlanmalıdır.

Büyükbaş organik hayvansal üretimde hayvan başına ortalama 6 dekar işlenebilir araziye ihtiyaç vardır. Türkiye’de, organik kaba ve kesif yem ticaretinin neredeyse olmaması, yemin tamamına yakınını işletme içerisinde üretme zorunluluğunu doğurmuştur.

Elta-Ada çifliğinin 3000 dekarlık arazisinin 1200 dekarında zeytin ağaçları bulunmaktadır ve bu alan mera olarak da kullanılmaktadır. Tarla tarımında, ağırlıkla yonca, fiğ, silaj mısır, arpa, buğday ve yulaf yem bitkileri organik olarak yetiştirilmekte, hayvanların kaba ve kesif yem ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çiftliğimizde koyun ve keçi yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Elta-Ada çitfliğinde organik hayvan beslemede yeni doğan buzağılara, öncelikle bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için 3 gün anne ağız sütü verilir ve 90 gün aynı sürüden elde edilen günlük 5 kg sütle beslenir. Bu amaçla, genç hayvanların yeme alışabilmeleri için önlerinde 2. haftadan itibaren iyi kaliteli organik kuru ot ve organik yoğun yem bulundurulur. Sütle besleme periyodu buzağılar için en az 3 ay, kuzu ve oğlaklar için de 2 aydır.

İşletmemizde erkek danalar 20-22 ayda kesime gelmektedir. Uygun hava koşullarında sürekli meraya çıkmakta ve kuru ot, silaj ve tane yemlerle beslenmektedir. Hayvanların doğal gelişimine müdahale edilmediğinden yağlanma gibi bir sorun yoktur.

Hayvancılıktaki sağım sistemimiz tam otomasyonludur (2×12 adet), ineklerimiz el değmeden, tamamen hijyenik koşullarda sağılır. 24 hayvan birden sağımhaneye alınır. Sağımcılar öncelikle hayvanların meme başlarını temizler ve meme başında pıhtılaşmış iki üç damla sütü sıkarak atarlar, ılık su ve ıslak bez ile kurularlar. Sağım başlıkları memelere takılır ve sağım başlar. Sağım süresi 5-8 dakikadır. Sağılan süt kapalı sistemle, hiç beklemeden soğutma tankına aktarılır. Hayvan memesinde çıkan 37-38ºC’deki süt soğutmak tankında 4ºC’ye düşürülür. Böylece sıcak sütte üreyecek olan bakteriler önlenir ve sütün kalitesi korunur. Sağım bittikten sonra sistem kendisini otomatik olarak üç kez yıkar ve durular. Yıkama işlemi 2,5 saat sürer.

İşletmemiz, TC. Tarım ve Orman Bakalığı “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahiptir. Sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari bulunmaktadır. Bu sertifika Tarım Bakanlığı tarafından verilmiştir. Bakanlık görevlileri tarafından her yıl tüm hayvanlarımıza tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden kan ve deri testi uygulanmaktadır.

Çiftliğimizde bakanlığımızın onayladığı bir diğer standart da “AB Onaylı Süt Çifliği” sertifikasıdır. Her ay düzenli olarak çiğ süt numunesi İl Müdürlüğü laboratuvarında analiz edilerek, somatik hücre sayısı kontrol edilmekte ve AB standardında süt üretimi tescil edilmektedir.