Jersey ırkı inekler dünyadaki en kaliteli sütü üreten ve
çevreye uyum kabiliyeti en yüksek olan sığır ırkıdır.


Jersey sütü diğer inek sütlerine göre, 

  • % 20 daha fazla kalsiyum,  % 18 daha fazla protein içerir; 
  • Süt yağı ortalaması % 4,5-5.5, süt protein ortalaması ise % 3,5’dir.