Konvansiyonel besicilikte fabrika yemleri, yem katkıları ve büyüme hormonu kullanılarak canlı ağırlık artışı hızlandırılmakta ve danalar 15 ayda kesime gelmektedir. Elta-Ada çiftliğinde yaşayan danaların doğal gelişimlerine müdahale edilmez. Sürekli meraya ek olarak organik kuru ot ve arpa ile beslenirler. Antibiyotik kullanımı yoktur.