Elta-Ada çiftliğinde yetiştirilen cabarnet ve merlot cinsi üzümler Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tesislerinde hiçbir koruyucu ve katkı maddesi kullanılmadan işlenerek üretilir.